Inventarisatie > Zorgplicht & VTA


Boomveiligheidscontrole

Jaarlijks worden tienduizenden bomen langs rijkswegen, provinciale wegen en binnen de bebouwde kom door ons gecontroleerd. Hierbij maken we gebruik van handige veldcomputers voorzien van een GPS en een door onszelf samengestelde inventarisatiemodule of werken we volgens de richtlijn boomveiligheidsregistratie van CROW of Handboek Bomen. Op deze manier wordt er nauwkeurig en efficiënt gewerkt.

Beheersysteem

Werkt u met een eigen beheersysteem (bijvoorbeeld dgDialog of GBI)? Ook dan kunnen wij de gegevens voor u opnemen. Doordat we samenwerken met diverse softwareleveranciers is een optimale uitwisseling gewaarborgd.

Boomveiligheid in bos en natuur   Locaties

   Ook bomen in bossen en op landgoederen
   worden door ons gecontroleerd op veiligheid.
   Het praktijkadvies van de VBNE is hierbij het
   uitgangspunt.

   Controlemoment

   Gedurende het gehele jaar voeren wij
   boomveiligheidscontroles uit. Vooral bij
   meerjarencontracten heeft het veel voordelen
   het tijdstip van opname jaarlijks te variëren.

   Bij Loo Plan werken ervaren gecertificeerde
   boomveiligheidscontroleurs waardoor u
   verzekerd bent van een betrouwbare
   beoordeling.

                                                             
   Contactpersoon: ing. Matthijs Alberts