Wet natuurbescherming > Ontheffing en verder

Ontheffing

In veel ontheffingen van de Wet natuurbescherming worden algemene voorwaarden aan de uitvoering gesteld. Dit zijn met name compenserende maatregelen. Vooral in complexe projecten is het gewenst deze algemene voorwaarden in een locatiespecifiek werkprotocol te verwerken. Voor sommige beschermde soorten zijn hiervoor standaarden ontwikkeld, maar voor veel soorten ontbreekt deze informatie.

Maatregelen

In veel gevallen worden soortspecifieke maatregelen voorgeschreven in een ontheffing.
Zo worden voor vleermuizen speciale kasten gebruikt en voor vogels valt te denken aan mussenvides of aangepaste dakpannen.
De beschermde soorten zijn veelal kritisch op hun verblijfplaats en het toepassen van alternatieve verblijfplaatsen vereist kennis en kunde over de ecologie van de soorten.
Wij kunnen u adviseren op welke wijze de maatregelen uitgevoerd dienen te worden.

 

mussenkast
mussenkast
mussendakpan
mussendakpan
vleermuiskast
vleermuiskast
vleermuiskast
vleermuiskasten​

Werkprotocol

Doordat we veel voor aannemers werken, kunnen wij een praktisch op het werk toegespitst werkprotocol opstellen: flexibel waar mogelijk, maar strikt waar noodzakelijk.

Veel werkzaamheden binnen het protocol kunnen door uzelf of uw aannemer worden uitgevoerd. Indien gewenst geven wij een instructie voor aanvang van de werkzaamheden in een toolbox meeting. In complexe projecten kunnen wij de gehele ecologische begeleiding verzorgen.
 

Contactpersoon: drs. Bart Wouters