Wet natuurbescherming > Quickscan

Toetsing natuurwetgeving


Veel werkzaamheden zijn vergunningplichtig.
Een van de aspecten is een toetsing aan de natuurwetgeving. Deze toetsing moet inzicht geven in de vraag of de geplande werkzaamheden uitvoerbaar zijn in het licht van de wetgeving, en heeft de vorm van een quickscan.

Bij een quickscan Wet natuurbescherming wordt op basis van openbare bronnen en veldbezoek door een ervaren ecoloog bepaald of er beschermde planten en dieren aanwezig zijn of verwacht kunnen worden. Als dat het geval is wordt beoordeeld of de voorgenomen werkzaamheden invloed hebben op deze beschermde soorten.

Een professioneel kwaliteitsonderzoek waarbij de resultaten bondig worden beschreven: een beperkte hoofdtekst en een heldere weergave door middel van kaartjes en overzichtelijke tabellen. Ideaal te gebruiken voor omgevingsvergunningen.

Contactpersoon: drs. Bart Wouters

Vraag hier een vrijblijvende offerte aan.