> Publicaties

Huismus legt grootschalige renovatie stil (artikel Financieel Dagblad)

Architectuur en de Flora- en faunawet (artikel in ArchitectuurNL)

Factsheet sloop, renovatie en onderhoud

Poster tijdsplanning Flora- en faunawet

Onderzoek naar beschermde vissoorten (artikel in vakblad Tuin en Landschap)

Steenmarters (artikel in vakblad Tuin en Landschap)

Flora- en faunawet in de praktijk (artikel in vakblad Bomen)

Flora- en faunawet ook in de bouw (reeks artikelen in Bouwformatie)

Beheer van kleine faunavoorzieningen (artikel in vakblad Tuin en Landschap)

Praktijkadvies boomveiligheid in bos en natuur (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren)

Boomveiligheidscontroles - Mag het ietsjes minder? (artikel in vakblad Bomen)