> Uitvoeringsplannen flora en fauna

Bij onderhoud en beheer langs rijks- en provinciale wegen moet rekening gehouden worden met natuurwetgeving. Als specialist op het gebied van flora en fauna kunt u van ons een gedegen, praktisch en bruikbaar uitvoeringsplan of werkplan verwachten. Vaak is het inventariseren van beschermde natuurwaarden hier een onderdeel van. Loo Plan heeft recent plannen opgesteld voor rijkswegen in Limburg, Friesland, Zeeland en Amsterdam.

Contactpersoon: ing. Marko Sinke