> Tijdspad Flora- en faunawet

Renovatie gestopt door een huismus’ of ‘vleermuis brengt vertraging in sloop’. Het zijn vaak de negatieve berichten die in de krant staan en het lijkt of de Flora- en faunawet de spelbreker is. De jarenlange ervaring van ecologisch adviesbureau Loo Plan is anders.

Door de flora en fauna vroegtijdig en integraal mee te nemen in het planningsproces, kunnen inventarisaties, nadere onderzoeken en compenserende maatregelen bijtijds worden getroffen.

Om het werken in de dagelijkse praktijk met de Flora- en faunawet inzichtelijker te maken, heeft Loo Plan een poster ontwikkeld specifiek voor bouw, sloop en renovatie.

Gericht op de beschermde gebouwbewonende soorten huismus, gierzwaluw, vleermuis en steenmarter worden de te volgen stappen helder in beeld gebracht. Daarnaast is per onderzoeksfase de gemiddelde doorlooptijd aangegeven en het stoplichtsysteem maakt duidelijk wanneer bepaalde onderzoeken wel of niet uitgevoerd kunnen worden.

Poster Tijdsplanning Flora- en faunawet

De poster is een handig planningshulpmiddel zodat beschermde soorten geen spelbreker hoeven te zijn. Bij tijdig onderzoek komen de risico’s in beeld en is er voldoende gelegenheid om maatregelen te treffen en de planning hierop in te richten.

Stuur ons een e-mail met uw adresgegevens en wij zorgen dat u de poster toegestuurd krijgt.

 

Contactpersoon: ing. Marko Sinke