> Tijdelijke natuur

Tijdelijke natuur

Soms kan gereserveerde ruimte op een (bedrijven)terrein niet direct worden ingevuld. Om vestiging van beschermde soorten -die de latere ontwikkeling in de weg kunnen staan- tegen te gaan, worden dergelijke terreinen intensief onderhouden. Dit brengt een aanzienlijke investering met zich mee.

Een ontheffing tijdelijke natuur biedt in dergelijke gevallen een uitkomst. De natuur kan zijn gang gaan en de eventuele beschermde soorten die zich hier vestigen kunnen verwijderd worden als u het terrein verder wilt ontwikkelen.

Loo Plan kan het gehele proces voor u verzorgen. We bereiden de ontheffingsaanvraag voor en voeren de benodigde onderzoeken uit. Zo zorgen we dat alles in goede banen geleid wordt.

Contactpersoon: ing. Marko Sinke