> Risicokaarten en inventarisatie Utrechts Landschap

Het Utrechts Landschap heeft circa 5500 hectare bos en natuurgebieden in beheer, waarvan de verschillende beheertypen zijn vastgelegd in de beheer-typenkaart in CMSI.

Bijna alle gebieden (bossen, heidevelden, polders, uiterwaarden, kastelen en buitenplaatsen) zijn toegankelijk voor het publiek, waardoor er veel gewandeld en gefietst wordt.

Het Utrechts Landschap heeft in 2016 een eerste stap gezet om het aspect boomveiligheid integraal in de organisatie te borgen. Het resultaat is een boomveiligheidsplan en een interne cursus die is gehouden.

De tweede stap is om voor alle gebieden een risicokaart met bijbehorende methodiek en frequentie op te stellen. Eveneens wil men de beheerde monumentale bomen beschreven en in kaart gebracht hebben.

De tweede stap is om voor alle gebieden een risicokaart met bijbehorende methodiek en frequentie op te stellen. Eveneens wil men de beheerde monumentale bomen beschreven en in kaart gebracht hebben.

Aanspreekpunt: ing. Matthijs Alberts