Projecten > Flora- en Faunawet

Klik op een jaartal en u ziet waar in Nederland onze flora- en faunaprojecten zijn uitgevoerd.

 

 

Uitgelicht:

 • Prijsvraag gewonnen: 42 energieneutrale woningen in Leesten-Oost te Zutphen.
   
 • Uitgebreid flora- en faunaonderzoek in de Valewaard in opdracht van Rijkswaterstaat.
   
 • Ecologische waardering Esvelderbeekzone Harselaar Zuid.
   
 • Boominventarisatie en ecologische toetsing voormalig sportpark De Vijfsluizen te Vlaardingen.
   
 • Inventarisatie aanwezigheid beschermde soorten en opstellen werkprotocol i.v.m. reconstructie Groene Zoom in Leusden.
   
 • Voor de gemeente Rheden is een steenmarterbeheerplan opgesteld en is door het bevoegd gezag een generieke ontheffing verleend.