Projecten > Planvorming

Opstellen landelijk boomveiligheidsprotocol RWS 2016
Uitvoeringsplan PAS-maatregelen Natura 2000-gebied Veluwe 2016
Onderhoudsplan Valleikanaal en Zuid-Veluwse beken 2016
Contractvoorbereiding project Sterreschans Doornenburg 2016
Beheer- en instandhoudingsplan Rhederhof 2015
Integraal beheer- en werkplan Nimmerdor en
Oud Leusden
 te Amersfoort
2015
Advisering onderhoud landschapselementen
Provincie Zuid-Holland
2015-2016
Uitvoeringskader ecologie Gemeente Overbetuwe 2014
Inrichtings- en beplantingsplan Driel (invulling Ecologische HoofdStructuur) 2014
Advisering subsidieaanvragen voor onderhoud landschapselementen in de provincie Zuid-Holland 2014
Beheerplan landgoed Boven Slinge 2014
Herinrichting Boven Slinge (Varsseveld) natte ecologische verbindingszone 2013
Herstel kolken en wielen gemeente Lingewaard 2013
Inrichtings-, beplantings- en beheerplan voor De Mellard in het kader van boscompensatie wegverbreding A50 2012-2013
Onderhoudsplan Waterkeringen Zuid 2012
Onderhoudsplan Stadswater Baarn en Eemnes 2012
Groenbeheerplan wegendistrict Flevoland en Afsluitdijk 2011
Onderhoudsplan Stadswater Leusden 2010
Onderhoudsplan Stadswater Barneveld en Scherpenzeel 2009
Inrichtingsplan voor het plateau Motte Montferland 2009
Beheer- en onderhoudsplan voor het Valleikanaal en de Eem 2008
Inrichtingsplan met subsidieaanvraag herinrichting bestaande natuur voor landgoed Zelle met herziening in verband met retentie 2007-2009
Beheerstrategieën voor nieuwbouwwijk in Raalte-Noord 2007
Groen-Blauwe As Achterhoek. Onderzoek naar de knelpunten in de uitvoering met aanbevelingen ontwikkelingsstrategie 2006-2007
Inrichtingsplan met subsidieaanvraag functiewijziging 15 hectare agrarische gronden voor landgoed Zelle 2006
Inrichtingsplan met subsidieaanvraag functiewijziging 4 hectare agrarische gronden voor familie Becker te Vorden 2006
Beheerplan voor natuurontwikkelings- en recreatiegebied
De Schammer Gemeente Leusden
2006
Beheerplan bermen en stedelijke groenvoorzieningen in de Gemeente Rheden 2006
Beheerplan bermen buitengebied in de Gemeente Leusden 2006
Langetermijnvisie voor het archeologisch monument
De Motte Montferland voor Stichting Huis Bergh
2006
Beheerplan voormalige stortplaats De Langenberg te Zelhem 2006
Inrichtings-, uitvoeringsplan en toezicht op de uitvoering voor het natuurontwikkelingsproject Berkenbos in opdracht van DLG 2005-2006
Inrichtingsplan met subsidieaanvraag functiewijziging ca. 2 hectare agrarische gronden voor familie Roordink te Putten 2005
Herstelplannen, subsidieaanvragen en procesbegeleiding herstel archeologisch monument Motte Montferland  2000-2007
Uitvoeringsplan Natura 2000-gebied Rozendaalse Veld en Rozendaalse Zand voor de Gemeente Rheden 2005