Projecten > Havikerpoort


Binnen de provincie Gelderland zijn recent een negental ecoducten aangelegd.
Het ecoduct Havikerpoort neemt hier een bijzondere plaats in. De meeste ecoducten vormen de verbinding tussen twee natuurgebieden die door een (rijks)weg worden doorsneden.
Het ecoduct Havikerpoort vormt een verbinding tussen de Veluwe en het uiterwaardengebied. Door de ligging op het rijksmonument Middachten worden er strikte eisen gesteld aan de vorm en structuur van de geleiding van en naar het ecoduct. Daarnaast vergen de perioden met hoogwater aparte voorzieningen.
In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied en Landgoed Middachten heeft Loo Plan de geleidende structuren ontworpen en uitgewerkt. Speciale aandacht hierbij is er voor de geleiding naar het ecoduct bij hoogwater.
Met behulp van een rekenmodel is een voorstel voor een reële vergoeding opgesteld om het verlies aan agrarische gronden te compenseren.

Door de ligging op het rijksmonument moeten de inrichtingsmaatregelen beoordeeld worden door de Monumentencommissie. Samen met de Stichting in Arcadië wordt een notitie opgesteld waarbij de voorgenomen inrichting en de maatregelen uit het antiverdrogingsproject Middachten (GGOR-Middachten) worden getoetst aan de karakteristieke waarden van het gebied.

Contactpersoon: ing. Marko Sinke