Projecten > Quickscan Flora- en faunawet > P_2013_Steenmarter


De steenmarter is bezig aan een opmars en schuwt het leven in de nabijheid van de mens niet (zie video-opname steenmarter).
Deze beschermde soort zal dan bij mensen ook vaker voor klachten gaan zorgen. Dit bestaat uit beschadigingen in of rondom huis of auto, geluid (vaak 's nachts) of stank. Toch zijn niet alle klachten afkomstig van de steenmarter.

 


Of het nu gaat om de telefonische informatieverstrekking, advisering ter plaatse of het begeleiden van het onfheffingentraject, Loo Plan kan u op professionele wijze ondersteunen bij de klachtenafhandeling.

Contactpersoon: ing. Marko Sinke