Projecten > De Biezen

 

De Achterhoek is een geliefde plaats voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen. Een mooi afwisselend, kleinschalig landschap met veel voorhanden zijnde aangrijpingspunten ter versterking van de natuur.

Loo Plan is in 2000 gestart met de opstelling van een ontwikkelingsvisie voor de toenmalige agrarische gronden van Westhoeve. In een latere fase is in samenwerking met Buro Schokland een ontwerpschets voor dit nieuwe landgoed opgesteld.

Na de verkoop heeft Loo Plan de ontwikkelingsschets uitgewerkt tot een inrichtingsplan. Daarnaast is het beplantingsplan en het beheerplan voor de groenvoorzieningen opgesteld.

Voor de bestemmingsplanherziening coördineert Loo Plan de nadere onderzoeken zoals bodemkwaliteit, geluid, geur, archeologie en natuurlijk de Wet natuurbescherming

Contactpersoon: ing. Marko Sinke