Projecten > Groen in De Stad

 

Uitvoeringskader ecologie gemeente Overbetuwe 2014
Herstel kolken en wielen gemeente Lingewaard 2013
Inventarisatie omvormingsmogelijkheden huidige grasvakken en bermen gemeente Aalten. 2013
Onderhoudsplan Waterkeringen Zuid 2013-2017 2012
Onderhoudsplan Stedelijk Water Baarn-Eemnes 2013-2017 2012
Onderhoudsplan Stedelijk Water Leusden 2010
Onderhoudsplan Stadswater Barneveld en Scherpenzeel 2009
Beheer- en onderhoudsplan voor het Valleikanaal en de Eem 2009
Flora- en faunakartering Rijswijkse Bos 2008
Inrichtings- en groenbeheerplan ecologische verbindingszones Alkmaar en opstellen modellenboek 2008-2009
Handboek Groenvoorzieningen Gemeente Meppel 2006-2007
Ondersteuning project EVZ-Valleikanaal Amersfoort met projectsecretaris 2005-2007
Opstelling plan van aanpak onderhoudsplan Rijswijkse Bos 2007-2008
Beheerplan begraafplaatsen voormalige Gemeente
Driebergen-Rijsenburg
2004-2005
Beheerplan stedelijk groen voormalige Gemeente
Driebergen-Rijsenburg
2004-2005