Projecten > Faunavoorzieningen

Advies faunavoorzieningen Badhuislaan Laag Soeren 2017
Verslag faunaslachtoffers Limburg 2017
Instandhoudingsplan faunarasters RWS Oost-Nederland 2016
Werkplan Flora en Fauna Amsterdam 2016
Werkplan Flora en Fauna district Friesland 2016-2017
Werkplan Flora en Fauna district Zeeland 2016
Werkplan Flora en Fauna Limburg 2015-2017
Paddentrek gemeente Rheden 2014
Werkplan Flora en fauna IJsselmeergebied 2012
Flora- en faunaplan renovatie woningen Brummen 2012
Inrichtingsplan oeverzwaluwwand Driel 2012
Flora- en faunaplan Limburg 2012
Ecoducten Havikerpoort 2011
Inventarisatie faunavoorzieningen RWS, perceel 2, Breda 2011
Bepalen vervangingsklassen, signaleren knelpunten en inrichtingsproblemen faunavoorzieningen Arnhem-Nijmegen 2011
Bepalen vervangingsklassen, signaleren knelpunten en inrichtingsproblemen faunavoorzieningen Twente-Achterhoek 2011
Opstellen flora- en faunaplan Alkmaar 2011
Inspectie faunavoorzieningen Flevoland 2010
Opstellen flora- en faunaplan Eindhoven in aanvulling op gedragscode bestendig beheer groenvoorzieningen 2010
Inspectie faunavoorzieningen Wegendistrict Alkmaar 2009-2010
Strategie en prioriteitsstelling realisatie faunavoorzieningen binnen de ecologische verbindingszones in Alkmaar 2008-2009
Inspectie, beoordeling en aanbevelingen verbetering faunavoorzieningen Rijkswaterstaat Oost-Nederland 2007-2008
Ondersteuning project EVZ-Valleikanaal Amersfoort met projectsecretaris 2005-2007
Second opinion voor richtlijn inspectie faunavoorzieningen 2006
Beheerplan fauna EVZ-Valleikanaal Amersfoort 2006
Actualiseren faunavoorzieningen Wegendistrict Nijmegen 2006
DO en bestek faunavoorzieningen ONO-51 in Noord-Brabant 2005
Inspectie faunavoorzieningen Wegendistrict Apeldoorn 2005
Inspectie en beoordeling faunavoorzieningen Gemeente Rheden 2005
Inspectie, beoordeling en aanbevelingen verbetering faunavoorzieningen Wegendistrict Amsterdam 2004-2006
DO en bestek faunavoorzieningen ONO-32 Noord-Brabant 2003-2004
Analyse en VO faunavoorzieningen OZO-51 Noord-Brabant 2002
Workshop beheer en onderhoud faunavoorzieningen als onderdeel van de cursus Bermbeheer 2001-2006
Analyse, beoordeling en aanbevelingen verbetering faunavoorzieningen Wegendistrict Eindhoven 2002
In kaart brengen (GIS), analyse en beoordeling faunavoorzieningen Wegendistrict Nijmegen 2000-2001