> Planvorming

Planvorming

Geen wollige verhalen of eindeloze beleidsverklaringen, maar concrete plannen met heldere, eenduidige en evalueerbare doelen. Dat zijn de kenmerken van onze plannen.

Jaarlijks schrijven we tal van plannen en visies. De bruikbaarheid staat hierbij voorop. Plannen die functioneren op beleidsniveau, in de uitvoering en als extern communicatiemiddel. Met onze praktijkervaring leveren wij kwalitatief goede plannen voor een redelijke prijs.

Producten die wij leveren zijn:

  •     Beheerplannen
  •     Onderhoudsplannen
  •     Inrichtingsplannen
  •     Beplantingsplannen
  •     Ontwikkelingsvisies voor nieuwe landgoederen
  •     Uitvoeringsplannen 
  •     Visies 
  •     Handboeken 

Contactpersoon: ing.Marko Sinke