Planvorming > Plan van Aanpak

Plan van Aanpak

Opdrachtgevers willen inzicht in kwaliteit en werkwijze. Bij een inschrijving is een gedegen Plan van Aanpak essentieel. Wij kunnen u ondersteunen in het schrijven van een dergelijk plan. Als adviseurs zijn we gewend ons te verplaatsen in wat de klant wil en vraagt.
Op een duidelijke en heldere wijze worden de zaken in een Plan van Aanpak uiteen gezet. Een risicoanalyse kan hier ook een onderdeel van zijn. Onze specialiteit ligt op het gebied van ecologie.

Contactpersoon: ing. Matthijs Alberts