Inventarisatie > Nulmeting

Nulmeting

Bij prestatiebestekken of beeldbestekken draait het niet meer om frequenties en maatregelen, maar wordt afgerekend op basis van een beschrijving of beeld. 
In dergelijke contracten is het belangrijk om kort na de aanvang van het bestek (transitieperiode) afwijkingen van de gewenste situatie te documenteren.

Voor de groene componenten als beplanting, watergangen, waterpartijen en kruidachtige vegetaties voeren we vaak zelf de meting uit. Voor elementen als bebording en asfalt laten we dat graag aan andere specialisten over, maar geven we ondersteuning bij de mobiele inwinning van gegevens of de dataverwerking (GIS).        

Uw aanspreekpunt: ing. Marko Sinke