Landgoederen > Nieuwe landgoederen

Nieuwe landgoederen

Een nieuw landgoed is meer dan een mooie stek om te wonen. Door een nieuw landgoed te ontwikkelen krijgt u de kans uw droom te verwezenlijken. Voor de overheid biedt het de mogelijkheid om doelen ten aanzien van ecologie en recreatie te realiseren. Door het ontwerp van de bebouwing en groenvoorzieningen op elkaar en op de omgeving af te stemmen, wordt het een pareltje in spe.

Er zijn landelijke regels voor de ontwikkeling van een nieuw landgoed. Deze landelijke regels kunnen op provinciaal en gemeentelijk niveau worden aangescherpt. Daarnaast is er een sterke tendens dat gemeenten aanvullende eisen stellen.

Loo Plan is bij de ontwikkeling van tal van nieuwe landgoederen betrokken. Vaak als procescoördinator/planopsteller, soms enkel voor het toekomstige beheer en onderhoud. Afhankelijk van uw wens coördineren wij het gehele proces van landgoedontwikkeling, of ondersteunen wij bij een of meerdere onderdelen.

Loo Plan kan u ondersteunen met de volgende producten:

  • Ontwikkelingsschetsen
  • Inrichtingsplannen >>
  • Beplantingsplannen >>
  • Beeldkwaliteitsplannen >>
  • Bestekken en directievoering >>
  • Aanvragen Natuurschoonwet >>
  • Quickscan Wet natuurbeheer - opvolger van de Flora- en faunawet >>
  • Procescoördinatie

Hoewel de ontwikkeling soms in een stroomversnelling kan geraken, dient rekening gehouden te worden met een minimale doorlooptijd van twee jaar tussen de eerste aanvraag en het slaan van de eerste paal. Echter, drie tot vijf jaar is meer realistisch.
Bij het schetsontwerp werken wij samen met een drietal landschapsarchitecten. De keuze hierbij is afhankelijk van uw wensen en de wensen van de gemeente.

Contactpersoon: ing. Marko Sinke