Wet natuurbescherming > Nader onderzoek

Nader onderzoek

Als bij een quickscan of natuurtoets de aanwezigheid van beschermde soorten is vastgesteld of wordt verwacht, moet het effect van de voorgenomen ingreep in kaart worden gebracht. In de meeste gevallen moeten hiervoor aanvullende inventarisaties (is nader onderzoek) worden verricht.

Bij activiteiten met bebouwing gaat het vaak om vleermuizen, mussen en gierzwaluwen. In het landelijk gebied zijn de te onderzoeken soortgroepen veel breder.

 

Onderzoekstechnieken

Waar mogelijk maken we gebruik van de nieuwste technieken zoals onderzoek met gebruik van EDNA.

Loo Plan is lid van het Netwerk Groene Bureau's. U bent hierdoor verzekerd van een deskundige werkwijze en advies van kwaliteit.

Door ons brede netwerk kunnen we u ook bij omvangrijke projecten ondersteunen. U heeft één aanspreekpunt en de werkzaamheden worden goed uitgevoerd.

Contactpersoon: drs. Bart Wouters

Links korte video steenmarter, das en vos