> Landgoederen

Pareltjes in de natuur

Van oudsher worden landgoederen op mooie locaties ontwikkeld.
Op overgangen van hoog naar laag (bijvoorbeeld de Veluwezoom) of in gebieden langs beken en rivieren (de Vecht) zijn tal van landgoederen en buitens aangelegd.
Naast bos en natuur bestaan landgoederen dikwijls voor een groot deel uit agrarische gronden, terwijl op buitens de landbouwgronden vaak ontbreken.Grondeigenaren zien mogelijkheden om het rendement van hun gronden te verbeteren.
Voor ‘nieuwe’ landgoedeigenaren zijn er kansen om hun droomhuis op een mooie locatie te ontwikkelen, terwijl de overheid een instrument in handen heeft om de doelstellingen op het gebied van natuur en recreatie vorm te geven.

Wat kan Loo Plan voor u doen?

  • Verrichten van inventarisaties (quickscan Wet natuurbeheer - opvolger van de Flora- en faunawet, boomveiligheid)
  • Opstellen van beheer-, onderhouds- en uitvoeringsplannen
  • Opstellen (RAW-)bestekken
  • Aanvragen en begeleiden van subsidies voor beheer en functiewijziging
  • Directievoering

Voor specialistische zaken doen wij een beroep op collega-bureaus.

Contactpersoon: ing. Marko Sinke