> Poelencursus

Poelen zijn voor amfibieën, libellen en (water)planten van levensbelang en brengen variatie in een terrein. Meer variatie betekent altijd meer planten- en diersoorten. Poelen kunnen dienen als groeiplaats voor water-, moeras- en oeverplanten, als leefgebied voor amfibieën, insecten en andere ongewervelden, maar ook als drinkplaats voor vogels en zoogdieren.

Het goed functioneren van de poelen voor bijvoorbeeld amfibieën zit naast de waarde van de poel zelf ook in het beschikbare netwerk van poelen (en landbiotoop) in een groter gebied.

De Gemeente Rheden hecht waarde aan het belang van de natuur in de gemeente en ziet zichzelf hierbij niet alleen als gastheer, maar wil ook actief bijdragen aan behoud en herstel waar mogelijk.

Wij hebben de poelen in de gemeente in beeld gebracht en geven advies over beheer en onderhoud. In 2018 is een poelencursus gegeven en een poelenwerkgroep opgestart.

Aanspreekpunt: Erika Loonen