> Inventarisatie


Wat, wanneer, waarom en hoe?

Dit zijn vragen die -voordat begonnen wordt met een inventarisatie- moeten worden gesteld. Uit ervaring blijkt dat met een goede vraaganalyse kosten bespaard kunnen worden of voor hetzelfde geld een meerwaarde kan worden gecreëerd.

De inventarisaties die Loo Plan uitvoert zijn gericht op praktische toepasbaarheid.
Onze kracht ligt in het meedenken met de opdrachtgever. Door onze ruime ervaring overzien we goed de gevolgen van een bepaald besluit voor de planvorming of het bestek.

Groenvoorzieningen

We inventariseren tal van groenvoorzieningen. Van bossen tot bermen en van bomen tot heide. Voor bossen gaat het vaak om de boomsoortensamenstelling, de hoeveelheid dood hout, de mate van verjonging en soms over de bijgroei. 
In het stedelijk gebied worden de kwaliteit en kwantiteit van de groenvoorzieningen in kaart gebracht. De ene keer voor het vullen van het systeem, de andere keer om de
0-situatie in beeld te brengen.  

Koppeling

Vaak kan de inventarisatie direct gekoppeld worden aan de planvorming. Hierdoor kunnen de medewerkers efficiënt worden ingezet en worden kosten bespaard. Inventarisaties koppelen wij desgewenst aan een Geografisch Informatie Systeem.

Contactpersoon: ing. Matthijs Alberts