Planvorming > Inrichtingsplannen


Inrichtingsplannen

Randvoorwaarden en ideeën voor (her)inrichting van terreinen worden vastgelegd in een inrichtingsschets.Na overeenstemming met de opdrachtgever en eventueel het bevoegd gezag (bijvoorbeeld compensatieplannen) wordt de inrichting meer in detail uitgewerkt. Loo Plan maakt concrete inrichtingsplannen. Door onze praktische kennis kunnen we anticiperen op het nog op te stellen bestek. Dit voorkomt onnodig werk in een latere fase.
Waar nodig kunnen wij expertise inzetten van anderen. Zo werken wij bijvoorbeeld nauw samen met landschapsarchitecten maar ook met civieltechnici.
Het is voor ons de kunst om compacte plannen te maken met heldere teksten die ondersteund worden met illustraties en foto’s.


Recente inrichtingsplannen die zijn opgesteld/uitgevoerd zijn:

  • Natuurontwikkeling in combinatie met creëren van een retentiegebied op landgoed Zelle
  • Inrichtingsplan oeverzwaluwwand en omliggend terrein in Driel
  • Inrichtingsplannen voor verschillende rood-voor-roodlocaties in de Achterhoek


Contactpersoon: ing. Marko Sinke