Inventarisatie > Groen langs wegen

Ecologisch bermbeheer

Steeds meer planten en dieren kunnen in het intensieve agrarische landschap niet meer in leven blijven. Wegbermen blijken steeds belangrijker te worden voor de overleving van planten die enkele decennia geleden nog vrij algemeen waren, maar nu steeds minder vaak in het buitengebied worden aangetroffen.

Bermbeheerplannen

Loo Plan stelt al sinds het begin van de jaren negentig bermbeheerplannen op.
Hierbij moet een juiste mix worden gevonden tussen verkeersveiligheid, esthetische waarden en natuurwaarden. Voor diverse gemeenten hebben wij de beschermde planten die in de wegbermen aanwezig zijn geïnventariseerd en in een GIS vastgelegd.
Dergelijke kennis geeft een goed (doch globaal) beeld van de potenties binnen de gemeente en kan als achtergrondinformatie worden gebruikt bij de toetsing van aanvragen via de WABO.
 

     

 

 


Contactpersoon: ing. Marko Sinke