> Groen in de stad

Groen in de stad

Huizen gelegen in het groen zijn 15% meer waard; bomen in de stad filteren fijnstof, groenvoorzieningen binnen de bebouwde kom worden hoog gewaardeerd. Toch zijn er veel gemeenten die het groen marginaliseren. Groen wordt afgestoten, vakmanschap gaat verloren en eentonige cotoneastervakken met monotone gazons bepalen steeds vaker het beeld.

Wij zouden kiezen voor differentiatie, intensief onderhoud waar nodig en extensief -en meer natuurgericht- onderhoud waar mogelijk. Uit enquêtes blijkt dat veel mensen meer natuur in de stad willen. Aan de hand van gerichte inventarisaties en een grondige analyse van de aanwezige groenvoorzieningen brengen wij de potenties in kaart. Vooral in situaties waar nog veel gewerkt wordt met traditionele heestervakken kunnen de ecologische waarden sterk toenemen, terwijl de kosten kunnen dalen.
In gebieden waar al tot op het bot bezuinigd is, vraagt een ecologisch beheer meer financiële armslag. Maar wat een rijkdom komt daarvoor terug!

Loo Plan kan u ondersteunen bij:

  • Inventarisaties
  • Analyse groenvoorzieningen
  • Beheer- en inrichtingsplannen
  • Werkplannen
  • (RAW-)bestekken
  • Directievoering en toezicht

Graag informeren wij u over onze specialiteit: het versterken van de ecologische waarden binnen de bebouwde kom.

Contactpersoon: ing. Marko Sinke of ing. Matthijs Alberts