> Wet natuurbescherming

Wet natuurbescherming

Na de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet in 2002 duurde het enkele jaren voordat het grote publiek ermee werd geconfronteerd. Per 1 januari 2017 is de Flora- en faunawet overgegaan in de Wet natuurbescherming.

Planning

Als adviseur zien wij grote verschillen in het land. Er zijn bedrijven die flora en fauna integraal in hun planning meenemen, maar er worden nog steeds organisaties verrast als de werkzaamheden worden stilgelegd vanwege een overtreding. Lees ook onze factsheet over dit onderwerp. 

Als u tijdig begint met een analyse van uw plannen, hoeft de Wet natuurbescherming geen belemmering te zijn. Een handige poster maakt het tijdspad inzichtelijk.

Deskundigheid

Bij Loo Plan werken ervaren praktijkgerichte ecologen die úw project als uitgangspunt nemen. Wij adviseren over de mogelijkheden en niet over de beperkingen.

Specifieke informatie over de onderdelen binnen de Wet natuurbescherming is te vinden aan de linkerzijde van de website.

Contactpersoon: ing. Marko Sinke