Faunavoorzieningen > Controle


Controle op gebruik

De controle op het gebruik van de faunavoorzieningen is als een toefje slagroom op de taart. Er zijn voorzieningen die zeer goed worden gebruikt; dikke wildwissels lopen naar de buis of duiker. Vaak is aan de hand van sporen te zien welke dieren er gebruik van maken, maar sporenbedjes en vooral camera's geven meer informatie.
Gewapend met deze kennis kunnen voorstellen voor optimalisatie worden gemaakt.

 

Benieuwd naar welke soorten gebruikmaken van een faunapassage? Klik dan op de link: https://youtu.be/ks2JJBjRce4

 

Controle op technische staat

Voor zowel Rijkswaterstaat als gemeenten als de aannemerij wordt de technische staat van faunavoorzieningen gemonitord. Vaak wordt daarvoor de systematiek zoals die in FUIST is beschreven gebruikt, maar in tal van situaties is minder behoefte aan registratie en werkt een praktische benadering prima.
 

Registratie gebrek m.b.v. een lintje

Registratie gebrek m.b.v. een lintje

 

Contactpersoon: ing. Matthijs Alberts