> Faunavoorzieningen


Dassen- en amfibieëntunnels, loopplankjes, uittreedplaatsen, zwaluwwanden.

Wie kent ze niet?

Op tal van plaatsen worden of zijn faunavoorzieningen aangelegd. Ondanks de goede wil blijken veel voorzieningen niet effectief! In de praktijk zien wij ze op de verkeerde plek liggen of ze zijn onjuist ontworpen. Maar vaak treffen wij voorzieningen aan waarbij met eenvoudige middelen, zoals het verlengen van een singel of het aanvullen met verse stobben, de effectiviteit verbeterd kan worden.

Loo Plan heeft een groot aantal faunavoorzieningen geïnspecteerd en verbeterings-voorstellen gedaan. Ook hebben we een 40-tal voorzieningen ontworpen en uitgewerkt in een RAW-bestek.

Producten die wij leveren zijn:

  • Analyse noodzaak en locatie voorzieningen
  • Ontwerp van voorzieningen (bestekken)
  • Inspectie van technische staat
  • Controle op gebruik
  • Aanpassen bestaande voorzieningen

Wij werken volgens de Leidraad faunavoorzieningen bij infrastructuur en de Richtlijnen voor inspectie en onderhoud van faunavoorzieningen bij wegen.

Contactpersoon: ing. Matthijs Alberts en ing. Marko Sinke