Groen in de stad > Boomveiligheidscontroles

Zorgplicht voor bomen in de stad

Jaarlijks worden tienduizenden bomen langs rijkswegen, provinciale wegen en binnen de bebouwde kom door ons gecontroleerd. Hierbij maken we gebruik van handige veldcomputers voorzien van een GPS en een door onszelf samengestelde inventarisatiemodule of we werken volgens de Richtlijn boomveiligheidsregistratie van CROW of Handboek Bomen. Op deze manier wordt nauwkeurig en efficiënt gewerkt.

 

Werkt u met een eigen beheersysteem (bijvoorbeeld dgDialog of GBI)? Ook dan kunnen wij de gegevens voor u opnemen. Doordat we samenwerken met diverse softwareleveranciers, is een optimale uitwisseling gewaarborgd.

Ook bomen in bossen en op landgoederen worden door ons gecontroleerd op veiligheid. Het praktijkadvies van de VBNE is hierbij het uitgangspunt.

Gedurende het gehele jaar voeren we boomveiligheids-controles uit. Vooral bij meerjarencontracten heeft het veel voordelen het tijdstip van opname jaarlijks te variëren.

 

Bij Loo Plan werken ervaren gecertificeerd boomveiligheidscontroleurs waardoor u verzekerd bent van een betrouwbare beoordeling.