Planvorming > Bestek

Bestek

In de vertaling van beheer- en inrichtingsplannen naar bestekken blijken vaak zaken verkeerd te gaan. Door onze ervaring -in zowel directievoering als toezicht- te combineren met een gedegen vakinhoudelijke groene kennis, kunnen wij dit soort problemen snel onderkennen en oplossen.

Loo Plan stelt zowel traditionele RAW-bestekken op als bestekken die gebaseerd zijn op beeldkwaliteit en/of prestaties.
Steeds vaker toetsen we, nog voor de aanbesteding, bestekken op hun functionaliteit. Door besteksposten anders te omschrijven of de voorwaarden in deel 3 van het bestek nader uit te werken, krijgt de opdrachtgever meer mogelijkheden om te sturen op de kwaliteit van het werk.

Afhankelijk van de aard van het project en de wensen van de opdrachtgever kan de opzet van een bestek sterk verschillen. Bij een ontwerp van faunavoorzieningen zijn zeer uitgebreide en gedetailleerde bestekken noodzakelijk, terwijl voor een regulier onderhoudsbestek vaak volstaan kan worden met standaard RAW-besteksposten met een uitgebreide toelichting (deel 3).

Contactpersoon: ing. Matthijs Alberts