Planvorming > Beplantingsplan

Beplantingsplan

Omdat het zo lang duurt voordat een beplanting zich volledig heeft ontwikkeld, is een goed beplantingsplan onontbeerlijk.

Op basis van groeiplaats (bodem en water) en wensen (ontwikkelingsplan) wordt een keuze gemaakt in de toe te passen soorten, de mengverhoudingen en de plantafstanden.

Loo Plan sluit het liefst aan bij natuurlijke processen. Inheems autochtoon (streekeigen) plantmateriaal kost nauwelijks meer en verhoogt de kwaliteit. Ook de specifieke eigenschappen van bomen en struiken zijn van groot belang. Zo worden bijvoorbeeld geen soorten met veel wortelopslag langs gronden van derden toegepast.
Mengingen, groepsgrootte en plantafstanden worden aangepast aan de groeiplaats.
Dit leidt tot een evenwichtige beplanting met minder onderhoud en een snelle realisatie van de gewenste beeldkwaliteit.

Contactpersoon: ing. Marko Sinke