Planvorming > Beheer- en onderhoudsplan

Doelgroep

Beheerplannen worden opgesteld voor verschillende doelgroepen. Voor sturing op managementniveau moet een beheerplan inzicht geven in de na te streven doelen en de benodigde financiële en personele middelen. Op uitvoeringsniveau moet het antwoord geven over ‘wat te doen’ bij een specifiek object. Samen met de uitvoerders worden duidelijke criteria of maatregelenpakketten opgesteld die het onderhoud op objectniveau aansturen.

 

Beheerplan

De beheerplannen die Loo Plan opstelt kenmerken zich door heldere doelstellingen die in eenduidige criteria of maatregelenlijsten worden uitgewerkt.
Goed kaartmateriaal en ter zake doende illustraties ondersteunen de beschrijving van het eindbeeld. Zie voorbeeld.

We maken beheerplannen voor een groot aantal groenvoorzieningen. Bossen, natuurterreinen, bermen en stedelijke groenvoorzieningen vormen het grootste aandeel, maar er zijn ook plannen gemaakt voor o.a. verdedigingswerken, eendenkooien en een ecologische verbindingszone door Amersfoort.

Vijfentwintig jaar ervaring leert ons dat het vroegtijdig betrekken van alle geledingen essentieel is voor het verkrijgen van een breed draagvlak en een goede implementatie.