Faunavoorzieningen > Ontwerp van voorzieningen (bestekken)

Ontwerp van voorzieningen

Tal van voorzieningen zijn door ons ontworpen en uitgewerkt in een RAW-bestek.
Naast dassen- en amfibieëntunnels zijn loopplanken, geleidegoten, terugkeervoorzieningen en natuurvriendelijke oevers aangelegd.
De meeste door ons opgestelde voorzieningen liggen in de provincie Noord-Brabant.

In opdracht van de Provincie Gelderland is een inrichtingsplan gemaakt voor een optimale geleiding naar het ecoduct Havikerpoort; dit binnen de cultuurhistorische randvoorwaarden van het landgoed Middachten.

Contactpersoon: ing. Matthijs Alberts en ing. Marko Sinke