> De Vijfsluizen

Op het terrein van het voormalig sportpark
De Vijfsluizen te Vlaardingen wordt een multifunctioneel bedrijvenpark ontwikkeld waarbij duurzaamheid en behoud van het groene karakter voorop staan.

In 2007 heeft Loo Plan een boominventarisatie uitgevoerd, waarbij de beplantingen zijn beoordeeld op boomveiligheid, toekomstverwachting en ecologische waarde. Door tegenzittende marktontwikkelingen is de uitwerking in een lager tempo uitgevoerd. Met de aantrekkende markt begint de realisatie van het project in zicht te komen. Om deze reden is een update van de inventarisatie gewenst, evenals een vernieuwde quickscan in het kader van de Flora- en faunawet.

Contactpersoon: ing. Matthijs Alberts

Voormalig sportpark De Vijfsluizen